Maandelijkse Archieven: juli 2015

Nieuwe facilitator voor deelnemende artsen in Vlaanderen

Silvia Peeters heeft een andere wending aan haar carrière gegeven. Zij geeft haar opdracht door aan David Troonbeeckx, die vanaf 1 juli dit jaar bij ons aan de slag is gegaan. Als leerkracht godsdienst en Master in de Theologie heeft hij een heldere kijk op ethiek, ook in de medische sector. Vanuit die achtergrond en ook vanuit zijn ervaringen als patiënt en betrokken naaste is hij erin geïnteresseerd om er mee voor te zorgen dat huisartsen de beste zorg geven aan hun palliatieve patiënten.

Wij zijn blij met deze nieuwe aanwinst in ons team en hopen dat nog meer huisartsen en patiënten een menselijke kleur geven aan ons project. Zo kunnen we een juist beeld schetsen van hoe palliatieve zorg van een hoge kwaliteit in dit land geïmplementeerd kan worden.

De onderzoeksgroep Palliatieve Zorg  van UAntwerpen,

drs. Bert Leysen

prof. dr. Johan Wens

prof. dr. Bart Van den Eynden

 

Geschreven door Bert Leysen op 17 juli 2015