Documenten

Hieronder vindt u een lijst van alle documenten die gebruikt worden in ons project. Als u op de link klikt kan u het betreffende document bekijken en zo nodig afprinten.

Voor de huisarts: bij de opstart…

voor het bepalen van de praktijknoemer en de inclusie van patiënten

  • het registratieformulier voor de huisarts : dit document bevat tevens een uitvoerige handleiding voor het invullen ervan. Het registratiefromulier zelf dient 10 werkdagen na elkaar ingevuld te worden. De huisarts vult de samenvattende gegevens nadien persoonlijk in in de beveiligde databank, zodat niemand anders uw gegevens kan zien.

 Voor de patiënt:

  • het inlichtingenblad voor patiënt en mantelzorger: dit kan de huisarts helpen om het project uit te leggen aan patiënten en mantelzorgers
  • het toestemmingsformulier : de administratieve gegevens in te vullen, te laten ondertekenen door de patiënt en terug te bezorgen aan het palliatief netwerk indien de patiënt bereid is tot medewerking

 

In ons project worden gegevens verzameld via een beveiligd elektronisch platform. Dat biedt heel wat voordelen: de papierstapel blijft beperkt, geen verzendingskosten, geen verwarring mogelijk bij het invoeren van de gegevens enz. Er zijn natuurlijk ook situaties waarin dit systeem nadelig is. Bijvoorbeeld bij mensen die zelf geen computer hebben of niet (meer) de gewoonte hebben om hun mails te lezen, maar toch willen meedoen aan dit onderzoek. We hebben ervoor gekozen het mogelijk te maken om het invoeren van de antwoorden op de vragenlijsten te laten plaatsvinden door iemand anders dan de patiënt zelf. Hoe gaat dit in zijn werk?

Hieronder staan de drie vragenlijsten die naar patiënten en mantelzorgers gestuurd worden. De huisarts, een andere hulpverlener of een mantelzorger kan de benodigde vragenlijst afprinten en samen met de patiënt en/of de mantelzorger overlopen. Nadien kunnen de antwoorden op een gepast ogenblik ingevuld worden op de computer. Let er dan a.u.b. wel goed op dat de juiste antwoorden worden ingevuld bij de juiste patiënt.

De drie vragenlijsten zijn (klik op de naam van de vragenlijst en het formulier opent zich in een nieuw venster):