Enquête

Palliatieve zorg in de eerste lijn – barrières en aanbevelingen

Vindt u het belangrijk dat palliatieve zorg (nog) beter ondersteund wordt dan vandaag? Wil u anoniem uw ideeën hierrond delen? Iedereen is welkom om dit te doen via onze vragenlijst. Het invullen ervan zal maximaal een half uurtje van uw tijd kosten. Invullen kan tot 15 november.

Onze onderzoeksgroep kreeg in 2013 van het RIZIV de opdracht om gedurende vier jaar te onderzoeken hoe de huisarts ervoor kan zorgen dat alle patiënten (dus niet alleen kankerpatiënten) hun wensen voor het levenseinde kunnen uitdrukken en zoveel mogelijk beleven.

We hebben heel wat zaken ontdekt die het moeilijk maken voor de mensen zelf, voor hun familieleden en voor de zorgprofessionals om dit ideaal van zorg in de praktijk te brengen. We hebben ook een aantal ideeën rond mogelijke oplossingen hiervoor.

Graag hadden we van een divers publiek gehoord hoe hierover gedacht wordt.

Klik hier voor de enquête. Dankuwel voor uw medewerking !

 

De verschillende perspectieven waarnaar we op zoek zijn:

– Patiënten weten door hun directe ervaring wat belangrijk is in palliatieve zorg.
– Familie en vrienden van patiënten (mantelzorgers) weten uit eerste hand wat er nodig is om palliatieve patiënten goed te verzorgen.
– Huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn (thuiszorg, woonzorgcentra, instellingen handicapzorg,…) hebben door hun ervaring met verschillende patiënten doorheen de tijd een goed idee van wat er nodig is in het brede werkveld.
– Palliatieve zorgverleners hebben door hun specifieke positie een unieke kijk op deze zaak.
– Ook in het ziekenhuis zijn zorgverleners vaak erg betrokken bij patiënten in een palliatieve situatie.
– Beleidsmakers op verschillende niveaus hebben te maken met de gezondheidszorg, en dus ook met palliatieve zorg. Graag kennen we ook de inzichten in deze materie van de steden en gemeenten, OCMW’s, mutualiteiten, provincies, …
– Omdat palliatieve zorg uiteindelijk iedereen aanbelangt, mag ook elke geïnteresseerde die niet bij bovenstaande groepen hoort de enquête invullen.

Met uw deelname maakt u het verschil !

Bij vragen of opmerkingen over dit onderzoek kan u zich richten tot:

David Troonbeeckx, david.troonbeeckx@uantwerpen.be

Bert Leysen, bert.leysen@uantwerpen.be

Alvast bedankt voor uw deelname,

de onderzoeksgroep Palliatieve Zorg van de Universiteit Antwerpen

dr. Bert Leysen, huisarts en onderzoeker
mr. David Troonbeeckx, onderzoeksfacilitator
mr. Louis Faingnaert, onderzoeksfacilitator
prof. dr. Bart Van den Eynden, promotor
prof. dr. Johan Wens, promotor