Voordelen

De voordelen voor deelnemende huisartsen zijn:

  1. U leert de meest recente inzichten en richtlijnen kennen rond palliatieve zorg in de eerste lijn (vroegtijdige herkenning, vroegtijdige zorgplanning, interdisciplinaire samenwerking, opvolging en begeleiding van palliatieve patiënten en hun omgeving, tot en met rouwzorg). Wij bieden u de mogelijkheid om navorming te organiseren, alsook LOKs en bezoeken aan uw kabinet.
  2. U leert de praktische hulpmiddelen kennen die ontwikkeld zijn om te helpen die richtlijnen in de praktijk te brengen. Deze website stelt veel informatie en documentatie ter beschikking i.v.m. ons project “pro-Spinoza”, zoals het handboek palliatieve zorg, de flowchart en het zorgdossier, allen beschikbaar hier. U kan alles vrij gebruiken;
  3. U kan deze hulpmiddelen testen bij de begeleiding van concrete patiënten en de onderzoeksgroep zo de feedback geven die nodig is voor onze aanbevelingen aan onze opdrachtgever, het RIZIV. D.m.v. dit project willen we ertoe komen te formuleren wat er nodig is op het terrein om onze patiënten de best mogelijke palliatieve zorg te geven;
  4. U heeft de mogelijkheid om de barrières voor optimale palliatieve zorg te bespreken (en te starten een oplossing te creëren?) via overleg tussen de palliatieve netwerken en de huisartsenkringen. De idee hier is dat palliatieve zorg best gedragen wordt door de palliatieve netwerken, huisartsenkringen en andere zorgorganisaties. Om ons te helpen ook op dit niveau de noden te leren kennen, vragen wij u alstublieft om deze enquête in te vullen (binnenkort beschikbaar).

De voordelen voor patiënten van deelnemende huisartsen zijn:

  1. Als een huisarts begrepen heeft wat de kernpunten van ons project zijn en ermee begint ze in de praktijk te brengen, dan zal het waarschijnlijk lukken om vroeger de palliatieve noden bij patiënten op te merken en ervoor te zorgen dat palliatieve zorg bij deze patiënten 4 fases kan doorlopen: (A) een vroege fase, waarin vroegtijdige zorgplanning een aanvang kan nemen en de huisarts het team rond de patiënt (mantelzorgers en professionelen) rustig kan voorbereiden op wat eraan zit te komen, (B) een overgangsfase, waarin de patiënt meer en meer symptomen en andere palliatieve noden krijgt, (C) een terminale fase, m.a.w. de laatste levensdagen van de patiënt en (D) de rouwfase.
  2. Als een deelnemende huisarts een patiënt en zijn omgeving vraagt om mee te doen aan de studie, kunnen de vragenlijsten voor de patiënt helpen om de palliatieve noden beter te formuleren tijdens de klinische contacten. Deze vragenlijsten voor patiënt en mantelzorger zijn beschikbaar hier en zijn bedoeld om een idee te krijgen van wat de patiënten en mantelzorgers nodig hebben in deze moeilijke periode. Dit helpt de onderzoeksgroep om in het algemeen beter te begrijpen wat er nodig is voor de populatie van palliatieve patiënten, maar evengoed kan het u en uw patiënt helpen om de juiste woorden te vinden om over palliatieve noden te spreken.