Vorming

Om enige garantie te bieden op succes van dit project, wil de onderzoeksgroep een korte interactieve vorming aanbieden aan geïnteresseerde huisartsen en andere gezondheidswerkers in de eerste lijn zoals thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten,  coördinatoren en diensthoofden van woon- en zorgcentra, etc. Deze vorming bestaat uit 2 sessies van 2 uren (op 2 verschillende dagen of op dezelfde dag, in dat geval gescheiden door een korte pauze).

De PowerPoints van deze sessies zijn hierbij beschikbaar. Klik hiervoor op de betreffende “PowerPoint sessie”.

sessie 1PowerPoint vormingssessie 1

  • wat is palliatieve zorg?
  • hoe herkennen wij een palliatieve patiënt?
  • hoe  kunnen de prognose inschatten bij een palliatieve patïënt?
  • hoe bespreken we deze prognose met de patiënt?

sessie 2PowerPoint vormingssessie 2

  • hoe bieden we vroegtijdige zorgplanning aan?
  • wat wordt precies verwacht van de deelnemers aan het onderzoeksproject?
  • hoe verloopt de dataregistratie?

De onderzoeksgroep staat steeds open voor vragen naar vorming, voor uw LOK, kring of groepspraktijk.