Wat wordt er verwacht?

Huisartsen hebben  een belangrijke taak  in ons project.

Wanneer een individuele huisarts vanuit zijn praktijk wenst deel te nemen verwachten wij van hem/haar:

  • het afbakenen van de praktijkpopulatie (= noemer voor de studie)
  • het bepalen van de doelpopulatie (mensen met positief antwoord op de “surprise question”)
  • het vragen naar geïnfiormeerde toestemming bij de mensen uit de doelpopulatie
  • het kiezen van minstens één patiënt (= focuspatiënt) waarbij het zorgtraject stap voor stap integraal doorlopen wordt.

Voor elke focuspatiënt wordt éénmaal per maand een electronische vragenlijst (PPS) aangeboden via email of Hector. Het invullen hiervan duurt slechts enkele minuutjes…

Vanuit elke huisartsenkring wordt ook een deelname verwacht voor intervisie met andere kringen in de regio, dit onder de vleugels van het regionale palliatieve netwerk. Wij zouden het erg waarderen als een huisarts met interesse in de palliatieve zorg contact zou opnemen met de onderzoekers of met het palliatieve netwerk…