vanuit de huisartsenkring

Dank aan alle huisartsenkringen die hun beste beentje voorzetten om hun leden voor dit project te motiveren.

De kringen laten hun leden dit project mee uit te rollen. Het is belangrijk om patiënten op tijd te herkennen als palliatief. Zo kan de continuïteit van zorg bij deze patiëntengroep zo goed mogelijk in handen genomen worden. Het is namelijk pas als de huisarts de noodzaak van een thuisdossier inziet, dat er bv. een vlotte hulpverlening is tijdens de wacht. Hiervan kunnen zowel de patiënten als de collega’s van wacht profiteren.

Bovendien motiveren ze hun leden om het onderzoek in het veld uit te voeren. Dit is belangrijk omdat de onderzoeksgroep wil weten hoe palliatieve zorg gebeurt in de eerste lijn. Hierdoor kan de overheid de bestaande ondersteuning verbeteren.

We waarderen jullie inspanningen enorm!