Woon- en zorgcentra

Voor de evaluatie van dit onderzoek zijn er onderzoeksgegevens nodig. Deze worden bekomen enerzijds via huisartsen en anderzijds via patiënten zelf en hun mantelzorgers. Woon- en zorgcentra kunnen echter ook een belangrijke taak opnemen voor het aanleveren van gegevens over hun residenten.

Op deze webpagina vindt u onderaan de vragenlijsten voor patiënten. Deze vragenlijsten kunnen afgeprint worden. Zo kunnen mantelzorgers en hulpverleners de vragenlijsten overlopen met bewoners. Als een vragenlijst is ingevuld op papier, kunnen de gegevens worden overgeschreven op het elektronisch invulblad.

 

Hieronder volgt een stappenplan om dit mogelijk te maken:

1. De huisarts van de bewoner in kwestie schrijft zich in, zoals hier wordt uitgelegd.

2. De huisarts van de bewoner vraagt aan de bewoner om mee te doen aan het onderzoek. Dit gesprek kan ondersteund worden door personeel van het woon- en zorgcentrum, zoals ook soms het geval is bij vroegtijdige zorgplanning in deze setting.

3. Als de patiënt akkoord gaat met de studie, zoals beschreven in het inlichtingenblad, tekent hij of zij het toestemmingsformulier.

4. Op dit toestemmingsformulier worden twee email-adressen gevraagd: dat van de patiënt en dat van de mantelzorger. Het email-adres van de mantelzorger kan het email-adres zijn van eender wie die met de patiënt te maken heeft en de vragenlijsten mee wil opvolgen. M.a.w. ook professionele zorgverleners die dit willen kunnen zich opgeven als mantelzorger in dit project.

! Belangrijke opmerking: het elektronisch systeem laat slechts één patiënt toe per email-adres. M.a.w. als er twee patiënten geen emailadres hebben en bv. een zorgverlener wil zijn email-adres invullen als email-adres van de patiënt, dan kan dit maar voor één patiënt. Hieronder hoe je dit kan oplossen.

 

Er zijn drie manieren om dit op te lossen als woon- en zorgcentrum, waarvan de eerste de eenvoudigste is.

1. In het vakje “email-adres patiënt” wordt het email-adres van de mantelzorger ingevuld. Dit mag hetzelfde email-adres zijn als bij het vakje “email-adres mantelzorger”.

2. In het vakje “email-adres patiënt” wordt het email-adres van een personeelslid van het woon- en zorgcentrum ingevuld. In dit scenario kan elk personeelslid één patiënt opvolgen.

3. In het vakje “email-adres patiënt” wordt een email-adres ingevuld dat nieuw aangemaakt wordt bv.   prospinozanaamvoornaampatient@gmail.com of WZC-StMathildis-naamvoornaampatient@hotmail.com. Na ingeven van de juiste instellingen (inspiratie bij dit stappenplan)  kan deze nieuw aangemaakte emailaccount de vragenlijsten doorsturen naar het email-adres van het personeelslid van het woon-en zorgcentrum dat zich hiermee wil bezighouden.