Het Zorgpad

Het Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPPZ) omvat drie delen:

Het handboek, inclusief stroomdiagram:

Klik op Handboek ZPPZ als u het volledige handboek palliatieve zorg wil bekijken en downloaden. Dit handboek bevat ook het stroomdiagram dat een samenvatting is van het zorgpad.

Een tip: dit handboek bevat behalve een uitgebreide uitleg over het herkennen en het medisch opvolgen van palliatieve patiënten ook heel wat bijlagen achteraan, met een overzicht van (bijna?) alle formulieren i.v.m. de sociaal-administratieve aspecten van palliatieve zorg in België: aanvragen palliatief forfait, palliatief verlof en een aantal andere tegemoetkomingen

Het zorgdossier:

Klik op zorgdossier om een aantal pagina’s te bekijken die evt. bij de reeds bestaande palliatieve/thuiszorg/woonzorg – dossiers kunnen bijgevoegd worden. Het gaat hier niet om “schrijven om te schrijven”, maar om hulpmiddelen.  Als deze hulpmiddelen goed als communicatiemiddel gebruikt worden door een team kunnen ze de zorg verbeteren voor patiënten. Of op zijn minst de collega-hulpverleners meer duidelijkheid geven over de situatie van een patiënt.

Hulpmiddelen:

De “verrassingsvraag” helpt om de palliatieve patiënt te identificeren.  Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden: “Zou jij verrast zijn als deze patiënt binnen één jaar overleden zou zijn”. Indien je verrast zou zijn, en een overlijden binnen het jaar dus onverwacht is, m.a.w. de levensverwachting groter is dan één jaar, dan is dit wellicht geen patiënt die nu palliatieve zorgen behoeft. Zou het overlijden je niet verrassen, of m.a.w. is de levensverwachting minder dan één jaar, dan kan een palliatief traject worden voorzien.

De “Supportive and Palliative Care Indicator Tool” (of kortweg SPICT genoemd) is een set van zowel algemene als ziekte specifieke indicatoren die helpt om een prognose te maken bij palliatieve patiënten. Een voorbeeld van de SPICT vind je hier.

De “Palliative Performance Scale” (of PPS) helpt om op een objectieve wijze de resterende levensverwachting in te schatten bij palliatieve patiënten. Een voorbeeld met handleiding van de PPS kan je hier bekijken en afprinten.

Hier vindt u aanbevelingen voor een slecht nieuws gesprek.