Hulpmiddelen

In ons project gebruiken we verschillende hulpmiddelen om palliatieve patiënten te herkennen en hun prognose op te volgen.

De “verrassingsvraag” helpt om de palliatieve patiënt te identificeren.  Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden: “Zou jij verrast zijn als deze patiënt binnen één jaar overleden zou zijn”. Indien je verrast zou zijn, en een overlijden binnen het jaar dus onverwacht is, m.a.w. de levensverwachting groter is dan één jaar, dan is dit wellicht geen patiënt die nu palliatieve zorgen behoeft. Zou het overlijden je niet verrassen, of m.a.w. is de levensverwachting minder dan één jaar, dan kan een palliatief traject worden voorzien.

De “Supportive and Palliative Care Indicator Tool” (of kortweg SPICT genoemd) is een set van zowel algemene als ziekte specifieke indicatoren die helpt om een prognose te maken bij palliatieve patiënten. Een voorbeeld van de SPICT vind je hier.

De “Palliative Performance Scale” (of PPS) helpt om op een objectieve wijze de resterende levensverwachting in te schatten bij palliatieve patiënten. Een voorbeeld met handleiding van de PPS kan je hier bekijken en afprinten.