Q & A

A. De patiënt heeft zelf geen email-adres. Wat nu?

Er zijn drie mogelijkheden om dit op te lossen

1. In het vakje “email-adres patiënt” wordt het email-adres van de mantelzorger ingevuld. Dit mag hetzelfde email-adres zijn als bij het vakje “email-adres mantelzorger”.

2. In het vakje “email-adres patiënt” wordt het email-adres van een professional in gevuld . In dit scenario kan elk professional één patiënt opvolgen, bv. een huisarts (-in-opleiding), zorgkundige, verpleegkundige, … in de thuissituatie of in het woonzorgcentrum.

3. In het vakje “email-adres patiënt” wordt een email-adres ingevuld dat nieuw aangemaakt wordt bv.   prospinozanaamvoornaampatient@gmail.com of WZC-StMathildis-naamvoornaampatient@hotmail.com. Na ingeven van de juiste instellingen (inspiratie bij dit stappenplan)  kan deze nieuw aangemaakte emailaccount de vragenlijsten doorsturen naar het email-adres van de professional die zich hiermee wil bezighouden. Deze laatste optie is vooral interessant als de professional in kwestie meerdere patiënten tegelijk wil opvolgen.