Auteur Archieven: Bert Leysen

Nieuwe facilitator voor deelnemende artsen in Vlaanderen

Silvia Peeters heeft een andere wending aan haar carrière gegeven. Zij geeft haar opdracht door aan David Troonbeeckx, die vanaf 1 juli dit jaar bij ons aan de slag is gegaan. Als leerkracht godsdienst en Master in de Theologie heeft hij een heldere kijk op ethiek, ook in de medische sector. Vanuit die achtergrond en ook vanuit zijn ervaringen als patiënt en betrokken naaste is hij erin geïnteresseerd om er mee voor te zorgen dat huisartsen de beste zorg geven aan hun palliatieve patiënten.

Wij zijn blij met deze nieuwe aanwinst in ons team en hopen dat nog meer huisartsen en patiënten een menselijke kleur geven aan ons project. Zo kunnen we een juist beeld schetsen van hoe palliatieve zorg van een hoge kwaliteit in dit land geïmplementeerd kan worden.

De onderzoeksgroep Palliatieve Zorg  van UAntwerpen,

drs. Bert Leysen

prof. dr. Johan Wens

prof. dr. Bart Van den Eynden

 

Geschreven door Bert Leysen op 17 juli 2015

Nieuwe krachten

Per 1 oktober 2014 heeft het project pro-Spinoza versterking gekregen.

Deze versterking  komt ten eerste van twee onderzoeksfacilitatoren. Zij hebben als voornaamste taak hebben de deelnemende huisartsen te ondersteunen. Silvia Peeters is een klinisch psychologe met ruime ervaring in de palliatieve zorg. Louis Faingnaert is sociaal verpleegkundige, heeft een sterke persoonlijke interesse in palliatieve zorg en heeft  ruime ervaring in de managementsector. Deze twee nieuwe krachten hebben de capaciteiten om de deelnemende huisartsen een hart onder de riem te steken. Dat zullen ze ook doen; Silvia Peeters voor de Nederlandstalige en Louis Faingnaert voor de Franstalige huisartsen.

Ten tweede is een overeenkomst tot stand gekomen met Familiehulp vzw. De directie heeft beslist ons project te steunen door toe te laten dat hun zorgkundigen, die vaak bij palliatieve patiënten thuis een deel van de zorg op zich nemen, mogen helpen bij het invullen van de vragenlijsten voor patiënten.

Wij zijn dankbaar voor deze extra steun en hopen dat nog meer huisartsen en patiënten een menselijke kleur geven aan ons project. Zo kunnen we een juist beeld schetsen van hoe palliatieve zorg van een hoge kwaliteit in dit land geïmplementeerd kan worden.

De Onderzoeksgroep Palliatieve Zorg  van UAntwerpen,

drs. Bert Leysen

prof. dr. Johan Wens

prof. dr. Bart Van den Eynden

Geschreven door Bert Leysen op 15 oktober 2014